Standaard

Het basisbedrag is 50 euro. Per groep of per 10 kinderen komt daar 25 euro bij. Dus voor een feestje thuis met 10 kinderen vraag ik 75 euro. Voor een peuterspeelzaal met 2 groepen vraag ik 100 euro.

Als er veel volwassenen of oudere kinderen bij zijn tellen zij ook mee. Bijvoorbeeld bij een feestje met 13 kinderen van rond de 7, 2 oudere zusjes en 5 volwassenen ontvang ik 100 euro.

Voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is er een maximum bedrag van 160 euro.

Meer dan 75 kinderen

In het algemeen speel ik niet voor meer dan 75 kinderen. In een zaal met podium en licht is meer publiek mogelijk. Prijs in overleg.

Sinterklaasvoorstellingen

Voor Sinterklaas en andere bijzondere voorstellingen reken ik een vast bedrag van 150 euro.